A downloadable game for Windows and macOS

Download NowName your own price

Sigrid: Det Inre Mörkret - Kapitel 1 (hela)


Sigrid är en gladlynt, blyg och ihärdig tjej som påbörjar ett nytt liv i Videmo, det fredligaste landet på Lakritskontinenten.

Där lär hon känna Ida, Blenda och Elektra och får gå med i deras äventyrsklubb.
Men vad som börjar som ett gäng oskyldiga busstreck spårar snabbt ur, och innan de vet ordet av har de fyra vännerna dragit igång ett händelseförlopp som får allvarligare och allvarligare påföljder, och till slut står mycket mer än deras liv på spel...

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

Sigrid_Dim3.zip 707 MB
SigridDim3.zip 703 MB